Ekonomi Koordinasyon Kurulu Kararı ile "Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Hazırlama" görevi verilen T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı konu ile ilgili olarak 17 Nisan 2012 tarihinde "Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Hazırlık Çalıştayı" düzenlemiştir. Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği adına Genel Sekreter Hasan Salih Acar'ın katıldığı çalıştayda ambalaj, pil, akü, elektronik atıklar, atık yağlar, ömrünü tamamlamış araçlar, lastikler ve diğer sanayi atıkları ile ilgili olarak GZFT (SWOT) analizi yapılmış ve öneriler raporlanmıştır. Bakanlık tarafından son şekli verilecek olan dokümanlar FASD üyeleri ile paylaşılacaktır.