T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "TGK-Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik" ve "TGK-Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Tebliği" 05.03.2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklerle; 1) TGK-Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik Avrupa Birliği çerçeve tüzüğü 1935/2004 (EC) ile tam uyumlu hale getirilmiştir. AB'de EFSA tarafından yapılan işlemler Bakanlığın Risk Dairesi tarafından gerçekleştirilecektir. 2) TGK-Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Tebliği ile 450/2009 (EC) esas alınarak hazırlanmış ve uyum kapsamında bir eksiklik giderilmiştir.