Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. FASD tüzüğünde belirtilen azami iki dönem (2017-2021 arası) olan Başkanlık görevini tamamlamış olan Sayın Fahri Özer’in yerine Sayın Murat Özhun Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Genel Kurulda dernek organlarına seçilen üyelerimiz aşağıdaki listede verilmiştir:
GÖREV ADI VE SOYADI
1 Yönetim Kurulu Başkanı Celal Murat Özhun
2 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Özer
3 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Enver Bakioğlu
4 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Salargil
5 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpan Mithat Baran
6 Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Vedat Baylan
7 Yönetim Kurulu Asil Üyesi Mustafa Tacir
8 Yönetim Kurulu Asil Üyesi Emir İncekara
9 Yönetim Kurulu Asil Üyesi Faik Önaldı
10 Yönetim Kurulu Asil Üyesi Tayfun Terzioğlu
11 Yönetim Kurulu Asil Üyesi Tevfik Ateş
1 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Fatmagül Cengaver
2 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Murat Kavak
3 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Emin Yüksekdağ
4 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Taylan Cerrahoğlu
5 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kazım Gamgam
6 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Halil Burkay Aşçı
7 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Kurma
8 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Özgür Çertuğ
9 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mahmut Necip Köroğlu
10 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Serdar Çetin
11 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Emin Bozdağ
1 Denetleme Kurulu Asil Üyesi Bahattin Karapınar
2 Denetleme Kurulu Asil Üyesi Ercan Tamcı
3 Denetleme Kurulu Asil Üyesi Serhan Safa Artuç
1 Denetleme Kurulu Yedek Üyesi Hakan Çil
2 Denetleme Kurulu Yedek Üyesi Ahmet Sağ
3 Denetleme Kurulu Yedek Üyesi Sadi Küçükoğlu